Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss och du ska alltid kunna känna dig helt trygg och veta vad som händer och vad som registreras när du lämnar dina personuppgifter till oss.

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som en personuppgift. Hos oss behandlas dessa i enlighet med gällande lagstiftning och vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi hanterar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller när vi, (FootActive Norden, organisationsnummer 581225-5098), tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till ditt köp, vid serviceärenden och övrig kontakt med oss, samt vid besök på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är FootActice Norden, organisationsnummer 581225-5098, Amalia Jönssons gata 19, 421 31 Västra Frölunda.

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

När behandlas dina uppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller kontakta oss för support eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Information som samlas in från dig vid köp av varor krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster.

Varför behandlar vi uppgifter?

 • För att kunna fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, utskick av varor, fakturering och betalning, och tillhandahålla support
 • För att kunna ge kundservice, besvara frågor, rätta felaktiga uppgifter
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar, distanshandelslagar, konsumentköplagen m.m.

Vad lagrar vi för uppgifter?

De uppgifter som vi lagrar i vår databas är:

 • För och efternamn
 • Företagsnamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress

Rättsliga grunder & Lagringstider

För att kunna administrera och hantera våra köp, leverera våra ordrar samt ge support och hantera eventuella reklamationen sparar vi i orderregistret:

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress
 • Betalreferens
 • Köpta varor

Rättslig grund till sparandet: Försäljningsvillkoren, konsumentköplagen, distanshandelslagen.

Lagringstid: 2 år efter du senast köpte något.

För att underlätta framtida köp för registrerade kunder sparar vi i kundregistret:

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning.

Lagringstid: 3 år efter du senast loggade in.

Hur skyddas dina uppgifter?

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:

 • Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter.
 • Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.
 • Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Vem kan dina uppgifter lämnas ut till?

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, exempelvis till leverantörer av betaltjänster och fraktbolag.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Dina rättigheter

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa – ett så kallat registerutdrag.

Du har rätt att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator för att du ska få tillgång till webbplatsens funktioner.

FootActive använder cookies för att komma ihåg vad du har lagt i varukorgen samt för att komma ihåg om du är inloggad som kund. Vi använder även tredjepartscookies från Google Analytics för statistiska ändamål samt tredjepartscookies från Trustpilot för att kunna skicka ut omdömesinbjudningar.

Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare. Observera att detta kan bidra till att webbsidans funktionalitet begränsas.

Ändring av integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på vår webbsida i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.